Miklagårds Förskola AB

Aktiviteter

Alla barn är ute minst en gång / dag och då är vi på gården, i lekpark eller i skogen.

Femåringarna i hela huset träffas varje dag för språkvila tillsammans med Mariann Kjellman och en heldag varje vecka - se Knatteklubben.

Vi går också på olika teatrar i åldersgrupper. Det gör vi för att ge barnen vackra, spännande och lustfyllda upplevelser som stimulerar fantasi, själsliv och skapar inre bilder. Vi försöker gå på olika typer av teatrar som vanlig teater, pantomim- och dockteater och dansföreställningar för att visa barnen att teater kan framföras på olika sätt.

De yngre barnen går på teater nära förskolan och de äldre i Täby Centrum eller i Stockholm. Ibland tar vi också teatergrupper till Miklagård.

Rummen på förskolan är inredda för att tydligt visa vilken pedagogisk verksamhet de är ämnade för. Detta har vi gjort för att barnen lättare ska se möjligheterna och kunna välja aktiviteter.

De äldre barnen (3 – 5 år) väljer själva aktivitet tisdag – torsdag under förmiddagen. Under vissa perioder kan vi ha en skogsdag när hela- eller delar av en åldersgrupp deltar.

Grundrummen för förskolan är:

Lekhall: Bygg- och rollek i de olika rumsindelningarna. Vid rörelselek och gympa möblerar vi om eftersom hyllorna är flexibla.
Atelje: Skapande verksamhet
Byggrum: Bygg- och konstruktionslek
Småbarnshemvist: Här träffas de yngsta barnen för lek, sångstund, gympa, utevistelse och så vidare.

De mindre rummen, till exempel roll-lekrummet och djurrummet , är rum förändrar vi beroende på barngruppens behov och önskemål.

Senast uppdaterad 170914