Sidhuvudbild
 

Aktuellt

Nu har vi startat nytt läsår här på Miklagårds förskola och i år är det extra roligt - för alla rum/pedagogiska miljöer har blivit så fina med nya möbler och material. Vi har satsat på flexibla möbleringar och miljövänliga material.

Den 15 augusti började många barn sin introduktion och vi kommer att fylla barngrupperna successivt under några månader.

På vår förskola prioriterar vi utbildade pedagoger. Nu arbetar 6 legitimerade förskollärare och 6 utbildade barnskötare i verksamheten. Varje förskollärare ansvarar för 13,5 barn och det är verkligen god kvalitet!

Kvalitetsutveckling:
3 pedagoger går en kurs i "Tecken som stöd"
4 pedagoger lär sig Mindfulness för barn

Senast uppdaterad 170914