Sidhuvudbild
 

Föräldrasamverkan

Föräldramöte har vi minst en gång per år, då vi presenterar förskolans verksamhet.
Föräldraråd, en föräldrer per avdelning, väljer vi på höstterminens föräldramöte.

Utvecklingssamtal har vi en gång per termin. Då gör vi upp en utvecklingsplan för det enskilda barnet och vilka mål föräldrar och pedagoger tycker är rimliga.

Varje år genomförs e föräldraenkät i samarbete med Täby kommun. Resultatet på den bearbetas och presenteras sedan på ett föräldrarådsmöte där alla föräldrar är välkomna.

Vi prioriterar det dagliga samarbetet när barnen lämnas och hämtas.Om det finns behov erbjuder vi extra samtal.

Om vi behöver stöd och råd i arbetet med barngruppen har vi möjlighet att samarbeta med Resursteamet i Täby. De erbjuder även samtal till föräldrar
Vi samarbetar även med Specialpedagogkonsulten för handledning av personal och eventuella barnobservationer.

Senast uppdaterad 170914