Miklagårds Förskola AB

Knatteklubben

Alla femåringar på förskolan samlas i en knatteklubb. Läsåret 2017-2018 är det 16 stycken som träffas de varje torsdag för ett fm.- och em.pass samt för språkvila varje dag.

Under knatteklubben jobbar vi med teman, empati, rim och ramsor, hur man är en bra kompis och andra frågor som är viktiga för dem. Vi gör också olika experiment tillsammans som man sedan kan fortsätta att arbeta med i ex. ateljen. Vid skogsutflykten har barnen med eget mellanmål i en ryggsäck.

Vi försöker också planera våra teatrar och besök på museer o. dyl. till den här dagen.

Senast uppdaterad 170914