Miklagårds Förskola AB

Agenda vårterminen 2021

Januari
11 januari – första dag på förskolan för barn till föräldralediga 25tim/v enligt läsårsagenda
13 januari – skolvalet öppnar för barn födda 2015 via kommunens hemsida
14 januari- planering för personalen från 16.00 meddela behov av omsorg till förskolan senast en vecka innan
Täby kommuns kvalitetsuppföljning – digital enkät till alla vårdnadshavare om verksamheten på Miklagårds förskola

Februari

Mars
Vecka 9 – sportlov för 25-timmarsbarnen
10 - planering för personalen från 16.00 meddela behov av omsorg till förskolan senast en vecka innan
Vecka 10-11 - utvecklingssamtal med barnens pedagoger på alla avdelningar

April
Vecka 14– påsklov för 25-timmarsbarn
13 - planering för personalen från 16.00 meddela behov av omsorg till förskolan senast en vecka innan
27 – inskolning av några nya barn inför nästa läsår

Maj
6 - planering för personalen från 16.00 meddela behov av omsorg till förskolan senast en vecka innan
14 - Klämdag, Miklagårds pedagoger har ledig dag enligt avtal meddela förskolan behov av omsorg senast 1 maj
20 – förskolans dag med basar på Miklagårds förskola (om det är genomförbart pga. corona)
28 - Studiedag för alla pedagoger på Miklagårds förskola, meddela behov av omsorg senast 1 maj

Juni
7 - planering för personalen från 16.00 meddela behov av omsorg till förskolan senast en vecka innan
7- informationsmöte för nya föräldrar 18-19
23 – midsommarfirande kll. 15.00 för barn, föräldrar och personal (om det är genomförbart pga. corona)

Juli
Miklagårds förskola har huvudsemester veckorna 27,28,29 och 30. Blankett delas ut 15 mars.

Augusti
9 – Studiedag för alla pedagoger på Miklagårds förskola
10 - Inskolning av nya barn startar
17 – första dag för 25-timmarsbarnen