Miklagårds Förskola AB

Agendan läsåret 2019-2020

Agenda vårterminen 2020 på Miklagårds förskola.

Januari
8 – första närvarodag för 25-timmarsbarn enligt läsårsagenda.
Enkät till alla vårdnadshavare om verksamheten på Miklagårds förskola.

Februari
12- Personalen har planering/reflektionsmöte från kl. 16.00. Om ni är i behov av omsorg meddela Mariann Kjellman senast 10 dagar innan, gärna via mail till info@miklagardsforskola.se
24-28 sportlov- 25-timmarsbarnen lediga

Mars
Utvecklingssamtal på alla avdelningar

April
2 - Personalen har planering/reflektionsmöte från kl. 16.00. Om ni är i behov av omsorg meddela Mariann Kjellman senast 10 dagar innan, gärna via mail till info@miklagardsforskola.se
10-17 påsklov - 25-timmarsbarnen lediga

Maj
14 - Basar kl.16.30 på Miklagårds förskola till förmån för SOS-barnbyar. Vi tar emot kläder, leksaker, böcker för barn.
22 - Klämdag för personalen, meddela omsorgsbehov till Mariann Kjellman senast 8 maj, gärna via mail till info@miklagardsforskola.se
29 - Studiedag för förskolans personal. meddela omsorgsbehov till Mariann Kjellman senast den 8 maj, gärna via mail till info@miklagardsforskola.se

Juni
9 - sista närvarodag för 25-timmarsbarnen
17 - 15.00 Midsommarfirande på förskolan. Kom till oss och var med i dansen runt midsommarstången och träffa de andra barnens föräldrar en stund! Vi bjuder på fika.

Juli
Sommarverksamhet och de veckor som förskolans personal har ledigt är vecka 28-31