Miklagårds Förskola AB

Agendan läsåret 2019-2020

Agenda höstterminen 2019 på Miklagårds förskola.
Augusti
13 - inskolning av nya barn på hela förskolan
19 – första dag för barn till föräldralediga 25 tim./v enligt läsårsagenda

September
10 – planering för personalen från kl. 16.00.
Om ni är i behov av omsorg efter 16.00 meddela Mariann Kjellman senast 10 dagar innan.
Vecka 39 – utvecklingssamtal

Oktober
Vecka 40 – utvecklingssamtal
16 – fotografering på blågrön avd.
16 – planering för personalen från 16.00.
Om ni är i behov av omsorg efter 16.00 meddela Mariann Kjellman senast 10 dagar innan.
23 – drop-in frukost för föräldrar och barn 7.30–9.00 på blågrön avd.
23 – fotografering på rödgul avd.
24 – drop-in frukost för föräldrar och barn på rödgul avd. 7.30–9.00
28 – vecka 44, höstlov för barn till föräldralediga 25 tim./v enligt läsårsagenda.

November
7 – föräldramöte kl. 18.30–20.00
13 – föräldraråd 18.00–19.00
29 – hel planerings- och utvärderingsdag för personalen. Om ni är i behov av omsorg meddela Mariann Kjellman senast den 9 november.

December
13 – luciamorgon startar kl. 7.00 med efterföljande frukost.
20 – sista närvarodag för barn till föräldralediga 25 tim./v 25

Januari
8 – första närvarodag för 25-timmarsbarn enligt läsårsagenda