Miklagårds Förskola AB

Tankar och mål

Det är viktigt att barn omger sig med positiva vuxna som alltid sätter barnen i centrum och att vi respekterar varandra, vuxna som barn. Alla barn ska delta i en verksamhet som är rolig, stimulerande, lärorik och utvecklande utifrån barnets egen förutsättning och förmåga. Verksamheten ska lägga grunden till ett livslångt lärande och det är vår uppgift att se varje barn och att skapa en verksamhet som passar alla. Vi tycker att det är viktigt att se barns förmågor och att det finns en massa färdigheter som de ska lära sig. Vår vision är att alla som har gått på Miklagård ska se tillbaka på sin förskoletid med glädje och gärna komma tillbaka och besöka sin förskola.