Miklagårds Förskola AB

Vår vision

Leken_utvecklar-2.jpg

LEKENS TRE GRUNDSTENAR:

ÖMSESIDIGHET - SAMSPEL - TURTAGANDE

Vi har valt solen som vår symbol för Miklagårds verksamhet. Solen är livsavgörande för oss alla. För oss symboliserar den glädje, lycka och liv. Ingen kan leva utan den!
Solens strålar innehåller grunden för ett positivt och utvecklande liv. Vi vill ge varje barn möjlighet att utvecklas inom alla områden med hjälp av en medveten pedagogik med dessa ledord i fokus.