Miklagårds Förskola AB

Aktuellt

April - Maj 2020
Speciella omständigheter pga. covid-19

Vi har fortfarande all vår verksamhet utomhus på förskolan och anpassar efter väderlek, barnantal och personal.

Vi är extra glada över resultat av årets föräldraenkät 100 % svarsfrekvens, här är en länk till resultatet.
Föräldraenkät 2020