Miklagårds Förskola AB

Förskolans vardag

För att få en helhetsbild om hur en dag kan se ut har vi skrivit upp ungefärliga tider.

07.00 – 09.05 Förskolan öppnar
09.15 – 09.30 Samling på varje avd.
09.30 – 11.15 Lek och aktiviteter med val för 3-5 åringar. De yngsta barnen är ute varje dag.
11.15 – 12.00 Lunch
12.15 – 12.45 Sovvila / läsvila De yngsta barnen sover naturligtvis längre efter behov.
12.45 – 14.00 Fri lek ute och inne
14.15 – 15.00 Mellanmål
15.00 – 17.30 Lek och hemgång

Måndag: Alla är ute på förmiddagen, planering/reflektionstid för pedagoger
Tisdag: Eget val
Onsdag: Eget val
Torsdag: Eget val
Fredag: Sångsamling för hela förskolan, utevistelse, egen tid på avdelningen.

Lämning och hämtning
När barnet kommer till Miklagård på morgonen är det viktigt att det känner sig välkommet. Därför kommer vi alltid ut i hallen och säger god morgon, tilltalar alla barn med namn och småpratar lite. Det här är en viktig stund både för barnet och för föräldrarna.
När barnet ska gå hem är det viktigt att säga hej då. Barnet noterar att vi ser dem och känner sig betydelsefull. Att säga hej och hej då är också ett socialt beteende som vi vill uppmuntra.

Start på förskoledagen - samling
Klockan 9.15 har vi en kort morgonsamling. Vi sjunger en namnsång och går igenom vilka barn som är borta och varför. Någon får räkna alla barn och meddela Anna i köket hur många barn det blir till lunchen.
Under samlingen äter vi också frukt, som barnen turas om att dela ut. I samband med detta lyfter vi fram bokstäver och siffror på olika sätt. I alla sammanhang där vi räknar, sjunger barnens namn eller bjuder runt frukt börjar vi alltid från vänster till höger för att barnen ska få in rätt läsrikting. Under morgonsamlingen väljer de äldre barnen vilken aktivitet de ska göra under förmiddagen.
Varje fredag har förskolans avdelningar gemensam sångsamling, härligt att alla kan vara med!-

Lek och aktivitet
Rummen på förskolan är inredda för att tydligt visa vilken pedagogisk verksamhet de är ämnade för. Detta har vi gjort för att barnen lättare ska se möjligheterna och kunna välja aktiviteter.
De äldre barnen (3 – 5 år) väljer själva aktivitet tisdag – torsdag under förmiddagen. I verksamhetsplanen beskriver vi mer utförligt de olika valen för innevarande läsår.
Grundrummen för förskolan är:
Lekhall: Bygg- och rollek i de olika rumsindelningarna. Vid rörelselek och gympa möblerar vi om eftersom hyllorna är flexibla.
Atelje: Skapande verksamhet
Byggrum: Bygg- och konstruktionslek
Småbarnshemvist: Här träffas de yngsta barnen för lek, sångstund, gympa, utevistelse och så vidare.
De mindre rummen, till exempel roll-lekrummet och djurrummet , är rum förändrar vi beroende på barngruppens behov och önskemål.