Miklagårds Förskola AB

Kvalitetsarbete

Grundläggande kvalitet
Vid nyanställning får all personal en grundläggande introduktion av rektor vid några tillfällen. På förskolans 4 avdelningar finns en avdelningsansvarig förskollärare och vi anställer endast legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. Förskolan har en ledningsgrupp som driver utvecklingsarbetet framåt genom regelbundna möten. Vi har 6 anställda förskollärare och det innebär att vi uppfyller Täby kommuns kriterium för högskoleutbildad personal.

Personalmöten – utbildningsforum
Arbetslagen träffas regelbundet för samtal/planering/reflektion.

Studiedagar – föreläsningar
För att vi ska ha en god kvalitet på förskoleverksamheten och för att personalen ska känna arbetsglädje krävs att vi får kontinuerlig fortbildning. Det skaffar vi oss genom att fortlöpande gå på intressanta och aktuella föreläsningar.

Planeringsdag
Varje termin avsätter vi en heldag och en halv dag för utvärdering/reflektion/planering. Föräldrar erbjuds alltid att komma med synpunkter på förbättringar.

Dokumentation och utvärdering
Alla barn ska ha ett trygghetsblad med foton på familjen som alltid hänger framme. Föräldrarna bestämmer vad som ska finnas på bladet, lämnar det till oss och vi plastar in detta. Längtar man efter mamma eller pappa kan man gå och titta på korten en stund och det brukar kännas bättre.

Varje barn har också en egen pärm som de får när de börjar på Miklagårds förskola. Pärmen är uppdelad efter läroplanens områden och där kan barn/föräldrar följa utveckling och aktiviteter som sker under förskoleåren. När barnen slutar på Miklagårds förskola får de ta med sig pärmen hem som ett minne så att de alltid ska komma ihåg sin förskoletid och då förhoppningsvis med glädje!

Under september – oktober bjuds alla gamla knattestjärnor tillbaka till förskolan på ett besök. Då får de nyblivna skolbarnen berätta hur de har det i skolan och träffa sina ”gamla” förskolekompisar och pedagoger igen. Det brukar vara ett efterlängtat besök av alla.