Miklagårds Förskola AB

Kontakt

Förskolechef och kök

08-510 112 38
mail: info@miklagardsforskola.se

Mariann Kjellman, VD och rektor
Anna, kock

Grön avdelning
08-510 129 88
mail: blagrona@miklagardsforskola.se
Hanna, förskollärare
Tahereh, barnskötare
Mari, barnskötare

Blå avdelning
08-510 129 88
mail: blagrona@miklagardsforskola.se
Marianne, förskollärare
vikarierande barnskötare
Annette, barnskötare

Gul avdelning
08-510 113 50
mail: rodgula@miklagardsforskola.se
Lotta, förskollärare
Therese, barnskötare
Linnea, barnskötare

Röd avdelning
08-510 113 50
mail: rodgula@miklagardsforskola.se
Mikaela, förskollärare
Stephanie, barnskötare
Annika, vik förskollärare