Miklagårds Förskola AB

Kontakt

VD/rektor och kök
08-510 112 38 eller 070-248 08 76
mail: info@miklagardsforskola.se
Mariann Kjellman, VD och rektor
Anna, kock

Grön avdelning
072-064 49 99
mail: blagrona@miklagardsforskola.se
Hanna, förskollärare
Therse , barnskötare
Mari, barnskötare

Blå avdelning
072-064 49 99
mail: blagrona@miklagardsforskola.se
Maria, förskollärare
Annette, barnskötare
Lina barnskötare

Gul avdelning
072-064 45 89
mail: rodgula@miklagardsforskola.se
Lotta, förskollärare
Linda, barnskötare
Linnea, barnskötare

Röd avdelning
072-064 45 89
mail: rodgula@miklagardsforskola.se
Mikaela, förskollärare föräldraledig tom februari 2024
Hanna, förskollärare
Stephanie, barnskötare
Annika, vik. förskollärare