Miklagårds Förskola AB

Inskolning

En del barn och föräldrar kommer första gången till förskolan på ett studiebesök, enskilt eller i grupp. Detta besök är till för att Ni föräldrar ska få se en förskola och känna Er för om det är den formen av barnomsorg Ni vill ha. För att se vår verksamhet är bästa sättet att göra ett studiebesök utan barn. Det är mycket lättare att se hur vi arbetar när Ni inte är distraherade av Era egna barn. Ni är mera objektiva i Er bedömning när Ni ser personalen arbeta med andras barn. Fråga mycket! Det är ju eventuellt här Ni ska placera det värdefullaste Ni har!

Platsbesked ska komma i god tid så att föräldrar och barn kan förbereda inskolningen. För att förbereda Er kan Ni, när Ni fått besked om plats, ta med Er barnet och komma och titta på förskolan. Kom då på kvällar och helger då Ni kan gå runt och titta på gården i lugn och ro. Ett litet barn förstår oftast inte vad ”börja på förskola” innebär och då är det lättare om Barnen har sett dörren de ska gå in genom, om de gungat i gungorna, grävt i sanden och så vidare. Det är mycket för ett litet huvud att bearbeta.

I maj eller juni har vi ett föräldramöte där vi berättar om inskolningen och lite kort om verksamheten.. Då får man också träffa all personal.