Miklagårds Förskola AB

Knatteklubben

Alla femåringar på förskolan samlas i en knatteklubb. Läsåret 2020-2021 är det 25 stycken som träffas de varje torsdag för ett fm.- och em.pass.
Under knatteklubben jobbar vi med teman, värdegrundsfrågor, språkaktiviteter och andra frågor som är viktiga för barnen. Vi gör också olika experiment tillsammans som man sedan kan fortsätta att arbeta med i ex. ateljén. Vid skogsutflykten har barnen med eget mellanmål i en ryggsäck.
Vi försöker också planera våra teatrar och besök på museer o. dyl. till den här dagen.

Varje dag har barnen en språkvila. Där läser vi mer kvalificerade böcker och gör olika övningar för att leka och utveckla språket.