Miklagårds Förskola AB

Knatteklubben

Alla femåringar på förskolan samlas i en knatteklubb. Läsåret 2018-2019 är det 21 stycken som träffas de varje torsdag för ett fm.- och em.pass.
Under knatteklubben jobbar vi med teman, empati, rim och ramsor, hur man är en bra kompis och andra frågor som är viktiga för dem. Vi gör också olika experiment tillsammans som man sedan kan fortsätta att arbeta med i ex. ateljén. Vid skogsutflykten har barnen med eget mellanmål i en ryggsäck.
Vi försöker också planera våra teatrar och besök på museer o. dyl. till den här dagen.

Varje dag har barnen en språkvila. Där läser vi mer kvalificerade böcker och gör olika övningar för att leka och utveckla språket.