Miklagårds Förskola AB

Föräldraenkät

Varje år genomför Täby kommun tillsammans med förskolorna en enkät om verksamheten på förskolorna i kommunen. Här är en länk till resultatet för Miklagårds förskola 2022.
enkät 2022