Miklagårds Förskola AB

Exempel

Exempel på hur en inskolning kan gå till

Inskolningen kan variera något efter barnens och föräldrarnas behov.
Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning där barn och föräldrar kommer till förskolan tillsammans tre dagar mellan 9.00 - 15.00.
Det är föräldrarna som är tillsammans med sina barn, lär känna pedagoger och miljön och blir trygga på förskolan. Det är lika viktigt att föräldrarna är trygga med förskolan som att barnen är det.
Efter dessa tre dagar brukar föräldrarna kunna lämna barnen.
Andra veckan på förskolan rekommenderar vi max 6 tim/dag.