Miklagårds Förskola AB

Förskolans vardag 2

Samling innan lunch
Barnen har en kort samling innan lunch. De yngre barnen lyssnar på en saga eller sjunger. Det är tryggt med upprepning och igenkännande för de yngre barnen, så gärna samma aktivitet många gånger. Förskolans 3-5 åringar har temasamlingar utifrån läroplanens olika målområden tex. språk, matematik eller värdegrundsfrågor.

Lunchen
Maten och måltiden är en av grundstenarna i Miklagårds verksamhet och vi vill visa och lära barnen ett sunt förhållande till mat.
På Miklagårds förskola finns ett tillagningskök där vår kock lagar näringsriktiga måltider från grunden. Alla råvaror väljs med omsorg och är så långt det är möjligt svenska, ekologiska samt anpassade efter säsong.
Vi vill att barnen ska varar delaktiga och få många olika upplevelser av måltiden.
Före måltiden- på morgonen går några barn/avd. till köket för att meddela kocken antal barn på avd. Strax innan lunch dukar matvärdarna borden och hämtar vagnen med mat i köket.
Under måltiden- Det är nu som alla sinnen samarbetar för att skapa en upplevelse av maten. För oss är det också viktigt med bemötandet mellan alla som sitter vid bordet, både mellan barnen och mellan vuxna och barn.
Efter måltiden- barnen är delaktiga i avdukning

Vila och återhämtning
De yngsta barnen sover på miljömärkta madrasser i ett av byggrummen. Vilan startar cirka klockan 12.15 och barnen väcks omkring 14.00.
För barnen i åldrarna 1 – 4 år organiserats språkvilan i respektive arbetslag, det vill säga röd/gula för sig och blå/gröna för sig. Det är alltid samma pedagoger som ansvarar för de olika vilorna. Det här gör vi för att skapa trygghet och kontinuitet för barnen.
Tre- och fyraåringarna har en språkvila som är anpassad utifrån deras mognadsnivå.
Femåringarna träffas i blå/grönas lekhall där Mariann K.läser kapitelböcker med aktuella teman, diskuterar värdegrundsfrågor. Barnen utmanas också i sin språkliga medvetenhet genom olika övningar .Lässtunden avslutas ibland med en kort avslappning.

Att leka tillsammans
Leken, vars grundstenar är samförstånd, ömsesidighet och turtagande, är den aktivitet som allra mest utvecklar barns empatiförmåga sinsemellan, om vi vuxna ger förutsättningar för det. Under leken bearbetar barnen intryck och händelser till en för dem accepterad verklighet. Ibland behöver vi som pedagoger gå in i leken och hjälpa barnen att förstå vad som hänt under till exempel teaterbesöket, tv-programmet eller den läskiga filmen. Viktigt är det också att gå in i leken för att hjälpa barnen fördjupa och utveckla den, föra den framåt genom att till exempel införa en ny figur, samt se till att alla barn ges möjlighet att vara med i leken. Detta lär barnen samspel, tolerans och gemenskap.
När barnen hamnar i konflikt med andra barn eller har svårt att låtsasleka behöver barnen mycket stöd av oss pedagoger. Vi måste då ta en aktiv roll i leken för att visa i handling hur man leker med andra barn – hur man turas om, hur man samarbetar och att det är på låtsas. Är vi vuxna med behöver konflikter inte uppstå så ofta utan vi vuxna kan ligga steget före.
Vi försöker alltid lösa konflikter tillsammans med barnen. Barnen växer och utvecklas genom att själva hitta lösningar!
Vi arbetar medvetet och aktivt med genus,jämställdhetsfrågor och integritet från barnens första dag på förskolan.